O nas PCKZ

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie zostało utworzone 1 września 2007 r.

Decyzją Starosty Łańcuckiego zostaliśmy wyodrębnieni z ZST_CKP w Łańcucie oraz Warsztatów Szkolnych ZS_nr2 w Łańcucie. Decyzja ta miała na celu stworzenie nowoczesnej bazy kształcenia zawodowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego.

Na mocy, art. 50 Ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245), z dniem 1 września 2019r. ; PCKPIEZ został przemianowany w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felcjana Dzierżanowskiego w Łańcucie , w skrócie PCKZ .


Skip to content